შავი მიწა ადგილზე მიტანით!
შეზავებული ნოყიერი ნიადაგი საუკეთესოა შიდა მებაღეობისთვის, ყვავილებისთვის, სათბურებისთვის.