სასუქი

 • ხელს უწყობს ნიადაგის აღდგენას.
 • ფესვების სტრუქტურას აუმჯობესებს.
 • მიკრობულ აქტივობას ზრდის.
 • თესლების ამოსვლას აუმჯობესებს, ზრდის მოსავალს, ზრდის ანტიოქსიდანტურ აქტივობას.
 • ახორციელებს მცენარეული ფერმენტების სტიმულირებას, იცავს დაავადებებისა და სითბური სტრესისგან.
 • ნიადაგის ნაყოფიერებას ზრდის, ხელს უწყობს მცენარეთა ზრდას, ზრდის მოსავლიანობას.
 • ამრავლებს და ხელს უწყობს სასარგებლო მიკროორგანიზმების ზრდას.
შავი ბრილიანტი არის ბიო-აქტიური ზრდის სტიმულატორი და ნიადაგის კონდიციონერი 18% ნეშომპალური მჟავებთან ერთად.
ის შეგვიძლია გამოვიყენოთ სასოფლო სამეურნეო და ბაღის მცენარეებისთვის.
ის ზრდის სასუქის შესაძლებლობებს და ამცირებს ხარჯს. ასტიმულირებს მცენარის ზრდას ბიომასიური პროდუქციის საშუალებით.
მოსავალს ზრდის და აუმჯობესებს მცენარის ხარისხს.
ასტიმულირებს მცენარის ენზიმებს.
ნიადაგის სტრუქტურას აუმჯობესებს და ტენიანობის შენარჩუნების უნარს.
რაოდენობრივად ზრდის და ასტიმულირებს სასარგებლო მიკრო-ორგანიზმებს.
ფესვებში ზრდის უჯრედული მემბრიონების გამტარიანობას და ნუტრიენტების მიმღებლობას.
მოქმედებს როგორც ბუნებრივი ხელატორი მიკრო-ელემენტებისგან ტუტე ნიადაგებში.

ჰუმინური ორგანულ-მინერალური სასუქი აგროვიტა ფორტე ბორით 100 მლ. დამზადებულია ბუნებრივი ჰუმატებისაგან –  ტორფი + წყალმცენარეების ექსტრაქტი,  გამდიდრებულია ბორით (B).  გამოიყენება კულტურულ მცენარეთა  ფოთლოვანი გამოკვებით ბორის დეფიციტის შევსებისათვის. აუმჯობესებს: ყვავილობის, დამტვერიანებისა და გამონასკვის პროცესებს, ამარაგრებს ნაყოფს მკვებავი ნივთიერებებით, ზრდის განაყოფიერებული ყვავილებისა  და ნაყოფის რაოდენობას.   აუმჯობესებს მცენარის უჯრედში ნივთიერებათა ცვლას.

შემადგენლობა:  ორგანული ნაერთების (C) საერთო შემცველობა – 28,0-30,0 გ./ლ.

 • საერთო აზოტი (N) – 17,0-20,0  გ./ლ.
 • ფოსფორი ( P) – 2,5-3,0 გ./ლ.
 • კალიუმი ( K) – 2,5-3,0 გ./ლ.
 • ბორი (B) – 27,0-30,0 გ./ლ.
 • pH– 7,0-7,5
თხევადი ბიოჰუმუსის გამოყენებით იზრდება თესლის აღმოცენება 2 ჯერ, ჩქარდება ფესვის განვითარება
ასევე სტიმულირებას აძლევს ზრდას და განვითრებას.
ნიადაგში მცირდება ნიტრადები და მძიმე ლითონები.
იზრდება მცენარეში ვიტამინები, შაქრიანობა და ცილების შემცველობა.
უმჯობესდება ფოტოსინთეზი, აჩქარებს სიმწიფეს 10-15 დღით, ხანგრძლივდება შენახვის ვადები, ზრდის მოსავლიანობას 15 დან 60 პროცენტამდე სხვადასხვა კულტურებში.
მცენარეს აქვს იმუნიტეტი გადარგვის, დამყნობის, მექანიკური დაზიანების, ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილებისა და სხვადასხვა დაავადებების წინააღდმეგ.

თხევადი ბიოჰუმუსი შეიცავს აუცილებელ საკვებ ნივთიერებებს:

ჰუმინური ნივთიერებები – არანაკლებ 3გ/ლტ

N – აზოტი
P – ფოსფორი
K – კალიუმი

მიკროელემენტებს არანაკლებ 4გ/ლტ:

Mg – მაგნიუმი
Fe – რკინა
B – ბორი
Mn – მანგანუმი
Cu – სპილენძი
Mo – მოლიბდენი
Zn – თუთია
S – გოგირდი)
მჟავიანობა არაუმეტეს PH-7.5

ბიოჰუმუსში არსებული ნივთიერებების ხსნადი ფორმები:

 • ჰუმატები
 • ფულვო-მჟავები
 • ამინომჟავები
 • ბუნებრივი ფიტოჰორმონები
 • ვიტამინები
 • მიკრო და მაკროელემენტები
 • ნიადაგ-წარმომქმნელი ბაქტერიების სპორები

თხევადი ბიოჰუმუსის დანიშნულება:

 • მცენარეთა თესლების ჩალბობა თესვის წინ
 • შესხურება და მორწყვა
 • კვება მარცვლოვნების, ბოსტნეულის, ბაღჩეულის, ხილ-კენკროვნების, დეკორატიული და სხვა კულტურებისათვის.
 • ქოთნისა და ეზოს ყვავილების ზრდის სტიმულირება და ყვავილობის პერიოდის გახანგ-რძლივება.
 • მოჭრილი ყვავილების შენახვის გახანგრძლივება.
 • მაღალხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება
 • პროდუქტის დანაკარგის შემცირება.
გამოყენების წესები:
სანამ დათესავთ 1 ლიტრი თხევადი ბიოჰუმუსი გახსენით 20 ლიტრ დამდგარ წყალში და დაალბეთ თესლი.

Showing all 6 results

Show sidebar